1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΤΕΞ ΕΠΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 095157129
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 14496235000
ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2ο ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ, 61400, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2343020028
ΦΑΞ: 2343020021
E-mail: theotex@otenet.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση #1